Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod Info Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti Eva Kaličiaková - LEEM a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Eva Kaličiaková - LEEM je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


Eva Kaličiaková - LEEM

Kurtáň 295
986 01 Fiľakovské Kováče

 

V prípade nejasností, alebo otázok nás kontaktuje prostredníctvom e-mailu: reklamacie@leem.sk, alebo na telefonnom čísle:

+421 908 713 550  (PO-PI: 08:00-15:00)

Copyright 2017 - 2019 © Pamäťové médiá