Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod InfoReklamačný poriadok

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

 

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

 

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

 

POSTUP REKLAMÁCIE:
1) Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
2)Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

 

V prípade nejasností, alebo otázok nás kontaktuje prostredníctvom e-mailu: info@lastmedia.sk, alebo na telefonnom čísle: 

(PO-PI: 08:00-15:00)

Mobil: +421 917 085 369
Telefón: +421 47/4991399  

Copyright 2017 - 2024 © Pamäťové médiá